PRIVACY BELEID

Wij hechten veel belang aan de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens die wij verwerken. Bovendien willen we heel duidelijk en transparant zijn over wat er gebeurt als we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.

Met “wij” bedoelen we Moa.Lova., een venootschap onder firma met maatschappelijke zetel te Krekelweg 4, 2820 Bonheiden, ondernemingsnummer en btw-nummer: (BE) 0766.862.303. U kan ons steeds bereiken via het e-mailadres hello@moalova.be.

Wij bieden via onze online webshop baby- en kinderartikelen aan onze klanten aan.
Wij zijn verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken (of – zoals de wet het noemt –“verwerken”) van uw persoonsgegevens op de wijze uitgelegd in dit privacybeleid.

Wanneer worden uw persoonsgegevens verzameld en bewaard?

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens wanneer u:

 • onze website of sociale media gebruikt of met ons communiceert via email of een ander digitaal communicatiekanaal;
 • zich inschrijft voor onze nieuwsbrief;
 • u een artikel koopt via onze webshop.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?

Wanneer u gebruik maakt van onze website, sociale media of met ons communiceert via e-mail of

ander digitaal communicatiekanaal, zullen wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken om:

 • de communicatie tussen u en ons mogelijk te maken, waarbij we ons beroepen op ons legitiem belang om te kunnen reageren op verzoeken, vragen of opmerkingen;
 • de inhoud van en de algemene ervaring op de website en social media pagina’s te verbeteren, waarvoor we ons beroepen op ons legitiem belang om onze bezoekers een interessante online ervaring te kunnen bieden;
 • malware, illegale inhoud en gedrag en andere vormen van misbruik op te sporen en te voorkomen, waarvoor we ons beroepen op ons legitiem belang om onze online aanwezigheid veilig te houden.

Om deze doelen te verwezenlijken, verwerken we de volgende informatie: uw basisidentiteitsgegevens, zoals uw naam, e-mailadres en postadres, de inhoud van uw communicatie en de technische details van de communicatie zelf, zoals de datum en tijd, enz., technische informatie in verband met het apparaat dat u gebruikt, zoals uw IP-adres, browsertype, geografische locatie en besturingssysteem, informatie over uw surfgedrag, zoals hoe lang u surft, op welke links u klikt, welke pagina’s u bezoekt en hoe vaak u een pagina bezoekt.

Wanneer u zich inschrijft voor onze online nieuwsbrief, zullen wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken om u onze nieuwsbrief of andere elektronische communicatie te kunnen toesturen.

Wij zullen u altijd om uw expliciete toestemming vragen alvorens we u onze nieuwsbrief toesturen, tenzij u een bestaande klant bent die wij op de hoogte willen houden van onze diensten. U heeft steeds de mogelijkheid om u af te melden voor onze nieuwsbrief. Om u onze nieuwsbrief te sturen, verwerken wij alleen uw basisidentiteitsgegevens, d.w.z. uw naam en e-mailadres.


Wanneer u bij ons een artikel aankoopt, zullen wij uw persoonsgegevens verwerken om:

 • onze contractuele verplichtingen na te komen, op basis van de noodzaak van de verwerking van uw persoonsgegevens voor de totstandkoming en uitvoering van het contract dat wij met u hebben;
 • onze normale bedrijfsadministratie (bijv. facturering en relatiebeheer), op basis van onze legitieme belangen om onze activiteiten op een verantwoorde en professionele manier te beheren.


Om deze doelen te verwezenlijken, verwerken we de volgende informatie: uw basisidentiteitsgegevens, zoals uw naam, e-mailadres en postadres en informatie over uw aankoop.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

In principe delen wij uw persoonsgegevens enkel met dienstverleners die ons helpen bij de verwerking van uw persoonsgegevens, zoals de beheerder van onze website. Ook zij zullen uw persoonsgegevens veilig en vertrouwelijk bewaren.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden slechts zolang verwerkt als nodig is om de hierboven beschreven doeleinden te bereiken of, wanneer wij u om uw toestemming hebben gevraagd, tot het moment dat u uw toestemming intrekt.

Alle persoonsgegevens die wij via onze interacties met u verzamelen via de website, sociale media, e-mail en andere digitale communicatiekanalen zullen wij zo lang bewaren als nodig is om met u te communiceren, maar ook om een archief van onze communicatie te kunnen bijhouden, zodat wij kunnen terugkeren naar eerdere communicatie indien nodig.

Alle persoonsgegevens die wij verzamelen om u onze nieuwsbrief toe te sturen, zullen wij bewaren zolang u ingeschreven blijft op onze mailinglijst of zolang dat wij een klantenrelatie met u hebben.

Alle persoonsgegevens die wij verzamelen in het kader van onze contractuele, bewaren wij voor de duur van de contractuele relatie en ten minste tot 7 jaar daarna. Dit is wettelijk bepaald.

Hoe bewaren wij uw persoonsgegevens veilig?

We hebben maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat alle verwerkte persoonsgegevens veilig worden bewaard, zoals de beperking van de verwerking tot de persoonsgegevens die nodig zijn voor het bereiken van de doeleinden die wij u hebben meegedeeld en technische en organisatorische maatregelen.

Welke rechten hebt u?

U hebt een aantal rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, namelijk:

 • U hebt het recht op toegang tot uw persoonsgegevens;<
 • U hebt het recht om te vragen dat wij uw persoonsgegevens corrigeren;
 • U kan ons vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen;
 • U kan ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
 • U kan ons vragen om een kopie te verkrijgen van uw persoonsgegevens in een gestructureerd, veel gebruikt en machine-leesbaar formaat;
 • Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van onze eigen belangen (bijv. onze veiligheidsbelangen), hebt u het recht om u te verzetten tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Als wij uw toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verzamelen en te gebruiken, bijvoorbeeld om u nieuwsbrieven te sturen, hebt u het recht om deze eerder gegeven toestemming in te trekken.


Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, vragen wij u ons een e-mail te sturen naar hello@moalova.be.

Geef in uw verzoek duidelijk weer welk recht u wenst uit te oefenen. Uw aanvraag moet bovendien gedateerd en ondertekend zijn en een digitaal gescande kopie van uw geldige identiteitskaart die uw identiteit bewijst moet worden toegevoegd. Wij brengen u binnen de 30 dagen na ontvangst van de aanvraag op de hoogte. Indien u een klacht heeft over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, kan u contact met ons opnemen via het hierboven vermeld e-mailadres vermeld. Als u niet tevreden bent met ons antwoord, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).

 

Cookiebeleid Moa.Lova.


Wij hechten veel belang aan de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens die wij verwerken. Bovendien willen we heel duidelijk en transparant zijn over wat er gebeurt als we uw informatie verzamelen en gebruiken wanneer wij cookies op uw apparaat plaatsen en die cookies achteraf verzamelen.

Wat zijn cookies?

Het zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden geplaatst wanneer u onze website bezoekt. Ze helpen ons om verschillende dingen te doen, zoals het mogelijk maken van bepaalde functies op onze website of het meten van hoe bezoekers zoals u onze website gebruiken.
Wij zijn verantwoordelijk voor het verzamelen van uw persoonsgegevens op de wijze uitgelegd in dit cookiebeleid.

Welke cookies gebruiken we en waarom?

Wanneer u onze website gebruikt, plaatsen wij de volgende cookies:

 Naam cookie Levensduur cookie (d.w.z. hoelang de cookie op uw apparaat blijft staan, tenzij u de cookie verwijdert) Doel cookie
_gat, _ga en _gid) 2 jaar Dit zijn Google Analytics cookies die ons in staat stellen om te meten en te bepalen hoe u en andere bezoekers onze website gebruiken. 

 

Wij zijn verplicht om de noodzakelijke cookies te plaatsen. U kunt niet kiezen of we deze cookies wel of niet gebruiken, omdat ze verplicht zijn voor de werking van de website.

Voor de _gat, _ga en _gid cookies vragen wij uw voorafgaande toestemming.
U kunt uw toestemming geven door op de betreffende knop in de cookiebanner te klikken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door de in uw browser opgeslagen cookies te verwijderen.

Meer informatie over hoe u dit kunt doen, vindt u op de websites van de betreffende browserfabrikanten:

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

In principe delen wij uw persoonsgegevens enkel met dienstverleners die ons helpen bij de verwerking van uw persoonsgegevens, zoals iemand die onze website beheert. Ook deze personen zullen uw persoonsgegevens veilig en vertrouwelijk bewaren. Zij zijn steeds gevestigd binnen de Europese Unie.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt op het eerste moment van verzameling. Daarna maken we onmiddellijk gebruik van de anonimiseringsfuncties van Google Analytics zodat alle informatie die via cookies wordt verzameld, geanonimiseerd wordt.

Houd er echter rekening mee dat de _gat, _ga en _gid cookie op uw apparaat blijven gedurende de gehele aangegeven levensduur (tenzij u ze handmatig verwijdert). Elke keer dat u onze website bezoekt, worden deze cookies opnieuw verzameld.

Hoe bewaren wij uw persoonsgegevens veilig?

We hebben maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat alle verwerkte persoonsgegevens veilig worden bewaard, zoals de beperking van de verwerking tot de persoonsgegevens die nodig zijn voor het bereiken van de doeleinden die wij u hebben meegedeeld en technische en organisatorische maatregelen.

Welke rechten hebt u?

U hebt een aantal rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, namelijk het recht op toegang, correctie, wissen, gegevensoverdraagbaarheid en beperking van en verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Merk echter op dat wanneer het persoonsgegevens betreft die via cookies worden verwerkt, wij deze onmiddellijk anonimiseren. Wij verwerken geen persoonsgegevens meer, dus er kunnen geen rechten meer worden verleend.

Indien u een klacht heeft over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, kan u contact met ons opnemen via het hierboven vermeld e-mailadres vermeld. Als u niet tevreden bent met ons antwoord, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).